TEBAS CONSIGUE OS APOIOS PARA O FONDO CVC E PON DE EXEMPLO O QUE COBRARÓA O RC DEPORTIVO SE ASCENDE. A RFEF EN CONTRA TOTALMENTE DESTE FONDO.

 

Na xuntanza dos clubes profesionais para tratar o fondo inversor internacional CVC que inxectaría na LFP un préstamo de 2.700 millóns de euros a devolver en 40 anos a  baixo interese, e a cambio CVC percibirá o 11% dos ingresos dos negocios non audiovisuais de LaLiga, e o 10,95% dos audiovisuais nos próximos 50 anos.

O ínclito Javier Tebas, recibeu o apoio de 38 dos 41 clubes, e na sua comparecenza puxo como exemplo dos clubes que non están no fútbol profesional ao RC Deportivo, do que dixo que se ascendese esta vindeira tempada percibiría 30 millóns de euros. Unha cantodade que baixaría por cada ano que tardase en ascender. E sempre que aceptase incluirse no préstamo de CVC.

Por tanto, os 30 millóns que estima Tebas que recibiría o Dépor se ascendese no 2022, polo seu histórico na última década na LFP, serían menos se ese salto fóra no 2023, menos aínda se fóra no 2024… E así sucesivamente ata o ano 2030, onde xa só corresponderíanlle catro.

A RFEF totalmente en contra deste préstamo

A Real Federación Española de Fútbol, tras queixarse de que só dispuxo de 48 horas para estudar este préstamo, sacou un comunicado no día de onte, no que está totalmente en contra deste préstamo.

Comunicado da RFEF
“A Real Federación Española de Fútbol tivo a oportunidade de examinar antes da Asemblea de mañá e cunha marxe de só 48 horas a documentación proporcionada – non sabemos se de maneira completa- pola LNFP que estrutura a operación pretendida por esta e CVC. Esa operación, realizada con ausencia da máis mínima publicidade e concorrencia na selección do adxudicatario, ten dous partes: a relacionada coa comercialización dos dereitos audiovisuais, por unha banda; e o resto de negocios da LNFP, que conforman un grupo heteroxéneo, por outro”.

“En canto aos acordos entre a LNFP e CVC relacionados cos dereitos audiovisuais dos clubs e sociedades anónimas deportivas, a RFEF debe manifestar a súa oposición. Non só por razóns legais, que indubidablemente xerarán numerosos litixios derivados do acordo e poden poñer en dúbida a súa propia viabilidade, tendo en conta que se pretende forzar ata o extremo algunhas institucións xurídicas; senón tamén por razóns económicas, dado que se gravan intensamente os dereitos dos clubs e SADs para o próximos cincuenta anos a cambio dunha cantidade de diñeiro pouco significativa. Pero o máis importante, é que o acordo acrecenta a desigualdade e imposibilita dunha maneira capital e definitiva unha evolución razoable do formato da competición de fútbol profesional en España, facendo que na práctica e en aplicación do acordo a competición quede petrificada sen posibilidade de evolución ou só poida modificar cando un terceiro alleo á estrutura deportiva así o decida ou acorde feito que vulnera de maneira flagrante a lei e o modelo deportivo europeo. Ademais, esquece aos clubs que disputan competicións non profesionais que, no momento do seu ascenso á competición profesional, verán que os seus ingresos atópanse reducidos pola retribución de CVC, sen que obtivesen ningún beneficio pola achega desa entidade”.

“Se hai clubs que, cos seus dereitos inalienables e indisponibles por terceiros, queren endebedarse de maneira voluntaria, non hai problema en que o fagan, tanto se as condicións considéranse de mercado coma se son usurarias, pero non mediante un acordo ilegal que obriga a todos, mediante a falsa atribución a favor da LNFP de dereitos que non posúe. Máis aínda, vemos pouco rigoroso e moi oportunista, tratar de traspasar as fronteiras da lei para chegar a un acordo económico pésimo e lamentable de fronte ao futuro de todo o fútbol español e, en cambio, fantástico para un fondo e outros posibles beneficiados”.

“A RFEF debe advertir ademais, que non vai consentir que se reduza durante eses cincuenta anos a achega ao fútbol modesto que provén deses dereitos audiovisuais. A Real Decreto-Lei 5/2015 instaurou un modelo de comercialización centralizada moi beneficioso para a LNFP, establecendo uns controis e unhas achegas obrigatorias para determinadas finalidades. Se a LNFP pretende agora saltarse os controis e diminuír as achegas a que a Real Decreto-Lei obrígalle, a RFEF verase obrigada a exercer as accións legais que procedan para defender os seus dereitos e os do fútbol non profesional. Neste punto convén lembrar que o Consello Superior de Deportes atoparíase na mesma situación que a RFEF”.

“No que respecta ao resto de negocios da LNFP, a RFEF limítase a constatar que se pretende crear unha nova estrutura societaria, cuxa única finalidade radica en que o Presidente da LNFP converterase no Presidente da nova entidade, percibindo ademais novos emolumentos por iso e eludindo os xa de por se poucos controis que agora se lle impoñen”.

“En definitiva, analizando a operación cunha perspectiva de cincuenta anos, que é a prevista pola LNFP e CVC, así como os seus contidos, habemos de concluír que a mesma excede do que se puidese entender pola comercialización dos dereitos audiovisuais ás que se limitan as competencias da liga, podendo afectar de maneira irreversible ao futuro da competición”.

“A RFEF, sendo consciente das diversas queixas e comentarios que lle fixeron chegar diversos clubs de Primeira e Segunda División, comunicou a súa firme oposición a este acordo, mediante un burofax enviado á LNFP”.

-Foto : CVC Partner

-Texto : piratasdemuxia/RFEF