PROPOSTA DA RFEF DE DAR POR FINALIZADAS AS LIGAS NON PROFESIONAIS CON “ASCENSOS EXPRESS” TAL E COMO ESTÁN AS CLASIFICACIÓNS E SEN DESCENSOS.

Estas actuacións levarían a cabo en Segunda B, Terceira, nas competicións de ámbito estatal do fútbol feminino e fútbol sala así como en todas as competicións estatais da categoría xuvenil.
Fálase de subir os da Preferente e facer para o ano dous grupos da 3ª División, co ascenso direto dos que están nos postos deste tipo e de promocións a encontro único. Estes día o presidente da RFGF está en conversas cos clubes de maneira virtual, onte foi o turno da 3ª División e as seguintes seguen este órde : 

-Mércores 15, (20:00 horas): Preferente

-Xoves 16, (20:00 horas): Grupos 1,2 e 3 de Primeira Galicia

-Sábado 18, (20:00 horas): Grupos 4 e 5 de Primeira Galicia.

Luís Rubiales púxose en contacto cos presidentes para traballar o final da tempada tras reunirse esta mañá co CSD No transcurso da tarde de hoxe martes, o presidente da RFEF, Luís Rubiales enviou unha carta aos seus homólogos das federacións territoriais co fin de dar a coñecer un conxunto de reflexións que xorden tanto da reunión que esta mañá tivo lugar co Consello Superior de Deportes, como do traballo de análise interna realizada e da conveniencia de proxectar o futuro inmediato do fútbol nacional. Na reunión trasladouse ao CSD a necesidade dun marco de seguridade xurídica, social e económica para protexer tanto aos clubs españois como aos seus deportistas.
Neste sentido, a RFEF articulará unha rolda de contactos a través dos presidentes das territoriais para coñecer todas as sensibilidades dos axentes do fútbol e que se poñerán en común a próxima semana nunha nova Comisión de Presidentes Territoriais. Na sondaxe a todos os colectivos do fútbol exporase dar por finalizada a competición regular mediante un mecanismo express exposto a través dun modelo uniforme en todo o fútbol non profesional español levado a cabo da mesma maneira en todas as Comunidades Autónomas.
Desenvolveríase un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de Play Off a partido único, se é posible con sistema de concentración, co fin de garantir, polo menos, o mesmo número de ascensos que estaba previsto no inicio da competición. Nesta situación excepcional, non habería descensos na presente tempada. Neste sentido, traballaríanse os mecanismos oportunos para incrementar o número de equipos por grupo ou creación de novos grupos cunha vixencia máxima de tres ou catro tempadas ata que se acometa de maneira planificada a pertinente reestruturación que converta en elite as competicións non profesionais mediante un equilibrio económico sostible e adecuado.
Estas actuacións levarían a cabo en Segunda B, Terceira, nas competicións de ámbito estatal do fútbol feminino e fútbol sala así como en todas as competicións estatais da categoría xuvenil. Respecto a as categorías inferiores tamén se abre o debate a sobre cal é o modelo idóneo para a finalización das competicións partindo dunha premisa que está por encima das competicións como son os estudos dos futbolistas e a súa saúde e a dos seus familiares dando opción se así se acorda a dar por finalizadas as competicións. Respecto a a operatividade do novo escenario, a RFEF manterá a Comisión Mixta para ofrecer garantía aos xogadores e facilidades de pago aos clubs. Ademais, o Fondo de Garantía Salarial multiplicarase por dúas para emendar calquera continxencia inesperada.

Carta de Luis Rubiales na que explica a proposta AQUI

 

CASTELÁN

Luis Rubiales se ha puesto en contacto con los presidentes para trabajar el final de la temporada tras reunirse esta mañana con el CSD

En el transcurso de la tarde de hoy martes, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales ha enviado una carta a sus homólogos de las federaciones territoriales con el fin de dar a conocer un conjunto de reflexiones que surgen tanto de la reunión que esta mañana tuvo lugar con el Consejo Superior de Deportes, como del trabajo de análisis interno realizado y de la conveniencia de proyectar el futuro inmediato del fútbol nacional.

En la reunión se ha trasladado al CSD la necesidad de un marco de seguridad jurídica, social y económica para proteger tanto a los clubes españoles como a sus deportistas. En este sentido, la RFEF articulará una ronda de contactos a través de los presidentes de las territoriales para conocer todas las sensibilidades de los agentes del fútbol y que se pondrán en común la próxima semana en una nueva Comisión de Presidentes Territoriales.

En el sondeo a todos los colectivos del fútbol se planteará dar por finalizada la competición regular mediante un mecanismo express planteado a través de un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español llevado a cabo de la misma manera en todas las Comunidades Autónomas.

Se desarrollaría un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de Play Off a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición.  

En esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada. En este sentido, se trabajarían los mecanismos oportunos para incrementar el número de equipos por grupo o creación de nuevos grupos con una vigencia máxima de tres o cuatro temporadas hasta que se acometa de manera planificada la pertinente reestructuración que convierta en elite las competiciones no profesionales mediante un equilibrio económico sostenible y adecuado.

Estas actuaciones se llevarían a cabo en Segunda B, Tercera, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala así como en todas las competiciones estatales de la categoría juvenil.

Respecto a las categorías inferiores también se abre el debate a sobre cual es el modelo idóneo para la finalización de las competiciones partiendo de una premisa que está por encima de las competiciones como son los estudios de los futbolistas y su salud y la de sus familiares dando opción si así se acuerda a dar por finalizadas las competiciones.

Respecto a la operatividad del nuevo escenario, la RFEF mantendrá la Comisión Mixta para ofrecer garantía a los jugadores y facilidades de pago a los clubes. Además, el Fondo de Garantía Salarial se multiplicará por dos para subsanar cualquier contingencia inesperada.