NORMAS REGULADORAS E BASES DE COMPETICIÓN PARA A 2ª B E A 3ª DIVISIÓN 2020/21

 

As competicións de Segunda División B e Terceira División xa teñen as súas Normas Reguladoras e Bases de Competición para a tempada 2020/2021, aprobadas pola Comisión Xestora da RFEF.

No Campionato Nacional de Liga de Segunda División ” B” participarán un total de 102 clubs, distribuídos en cinco grupos -tres de 20 clubs e dous grupos de 21 clubs-, divididos cada un, á súa vez, en dous subgrupos de 10 ou 11 equipos cada un. No Campionato Nacional de Liga de Terceira División, os clubs participantes serán distribuídos en 18 grupos conforme a criterios de territorialidade, dividindo cada un deses grupos en subgrupos de 10, 11 ou 12 clubs.

Ambas as competicións comezarán o próximo 18 de outubro. A inscrición de futbolistas poderase formalizar ata o 5 de outubro de 2020 e posteriormente do 4 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2021 en Segunda División ” B” e ininterrompidamente ata o 1 de febreiro de 2021 en Terceira División.

Tamén se detalla que os clubs poderán obter un número máximo de 22 licenzas de futbolistas no seu persoal, entre os cales non poderá haber máis de 16 xogadores maiores de 23 anos durante o trascurso de toda a tempada deportiva. Concretamente en Segunda División ” B” deberá existir durante toda a tempada un mínimo de 10 licenzas de categoría ” P”, sen prexuízo do disposto no artigo 121 do Regulamento Xeral.

Entre as normas que se inclúen figuran a posibilidade de sentar no banco ata nove suplentes para facer ata cinco cambios en tres interrupcións do partido, ademais dunha substitución adicional en caso de prórroga nos play- offs de ascenso antes de iniciarse ou no descanso da mesma. Tamén, que os clubs deberán remitir á RFEF determinada documentación a efectos informativos e de valoración xeral do estado económico-financeiro de cada unha das divisións e en aras a unha mellora dos mecanismos de control e salvagarda dos intereses da competición. Disposicións extraordinarias por COVID-19

O documento inclúe unha serie de Disposicións extraordinarias pola pandemia de COVID-19, comezando por unha “Salvagarda xenérica” que indica que “o disposto nas presentes Bases ou Normas de competición pode verse modificado durante o transcurso da tempada por causa de forza maior” e que será “competencia da Comisión Delegada da Asemblea da RFEF a determinación da paralización e/ou da volta á competición en atención ás causas de forza maior que sobreveñan e a súa prolongación no tempo, salvo naqueles aspectos que a competencia fose do Xuíz/a de Competición”.

Neste sentido precísase que quedarán acreditadas as causas de forza maior “cando nun territorio determinado exista unha normativa ou unha orde gubernativa, e se for o caso, debidamente avalada pola xustiza competente, que impida o desenvolvemento das actividades deportivas de competición federada, xa sexa adestramentos de calquera nivel ou a disputa de partidos no devandito territorio ou ben que se decretou o Estado de Alarma que inclúa estas limitacións”.

En caso de suspensión ou paralización das competicións por forza maior establécense regras para a determinación dos ascensos, descensos e gañadores das competicións. Ao tratarse de competicións con varias fases (subgrupos, grupos e fases clasificación), se por calquera circunstancia de forza maior non puidese finalizar a totalidade da competición, é dicir, a disputa de todos os partidos previstos desde o inicio, antes do 30 de xuño, someterase á Comisión Delegada da RFEF a resolución específica da situación sempre @teniendo en cuenta que para que poidan existir ascensos e descensos deberá completarse como mínimo o 50% dos partidos que correspondese disputar para conseguir o obxectivo ou resultado competitivo fixado para a seguinte tempada (ascenso, descenso) e en caso de igualdade de situacións resolverase por coeficiente computado na totalidade dos partidos disputados sumando todas as fases disputadas ata o momento en que non se puido seguir disputando.

Da mesma forma, prevese como actuar se un equipo ou varios, por causas de forza maior, non puidese/ n disputar un ou varios partidos na competición regular durante a tempada e os mesmos non puidesen ser disputados antes de finalizar a mesma; se non puidese realizar os adestramentos e disputar os partidos no seu terreo de xogo no caso de Segunda División “ B”; se os equipos non puidesen desprazase puntual ou continuadamente a outros territorios no caso de Terceira División; ou se existe un caso positivo por Covid-19 de calquera das persoas que teña licenza deportiva co equipo. Segunda División “ B”

En Segunda División “ B”, a competición desenvolverase en tres fases, das cales, a primeira corresponderá á competición regular, a segunda abarcará tres fases específicas (Segunda Fase para Segunda División, Segunda Fase para Primeira División RFEF e Segunda Fase pola Permanencia en Segunda División RFEF) e a terceira corresponderá ao Play Off de Ascenso a Segunda División.

A Primeira Fase (A e B) configúrase nun total de 18 partidos en 18 xornadas para os grupos de 20 equipos e en 20 partidos en 22 xornadas para os grupos de 21 equipos, a disputar en cada subgrupo de dez ou once equipos denominados cada un deles A e B en cada un dos cinco grupos. Os clubs participantes enfrontaranse a dobre volta mediante o sistema de puntos. Os clubs que se clasifiquen nos tres primeiros postos dos dez grupos accederán á Segunda Fase para Segunda División, os clasificados nos postos do cuarto ao sexto (ao 7º nos subgrupos de 11 equipos) accederán á Segunda Fase para Primeira División RFEF e os clasificados do sétimo ao décimo lugar (do 8º ao 11º nos subgrupos de 11 equipos) accederán á Fase pola Permanencia en Segunda División RFEF. Os puntos obtidos, así como os goles, tanto a favor como en contra, arrastraranse á seguinte fase, comezado cada equipo a súa fase específica cos puntos e goles obtidos na Primeira Fase. Nos grupos de 21 equipos, que posúen un subgrupo de 10 e outro de 11, calcularase o coeficiente, sendo este mesmo o que se arrastre ás fases específicas. A continuación haberá tres Segundas Fases específicas.

Na Segunda Fase para Segunda División ( C) participarán os clubs clasificados nos tres primeiros postos de cada subgrupo ao longo de seis xornadas. Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular. Os tres primeiros clubs clasificados en cada grupo, ademais do cuarto con mellor coeficiente de entre os cinco grupos, participarán no Play Off de Ascenso a Segunda División e os clubs restantes, non clasificados para a Fase Final de Ascenso, participarán na nova Primeira División RFEF na próxima tempada 2021/2022. Por outra banda, na Segunda Fase para Primeira División RFEF (D) participarán os clubs clasificados nos postos do cuarto ao sexto de cada subgrupo de dez clubs e os clasificados nos postos do cuarto ao sétimo dos subgrupos de 11 clubs ao longo de oito xornadas.

Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular. Os dous primeiros clubs clasificados (7º e 8º) de cada un dos grupos ascenderán á Primeira División RFEF, mentres os clubs restantes, que non obtiveron o ascenso, participarán na Segunda División RFEF na próxima tempada 2021 / 2022. Por último, na Segunda Fase pola permanencia (E) participarán os clubs clasificados do sétimo ao último posto de cada subgrupo de 10 equipos e os clasificados do oitavo ao último posto dos subgrupos de 11 equipos.

Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular. Configúrase, por tanto, nun total de 8 xornadas. Os clasificados nos postos do cuarto ao oitavo (16º aos 20º grupos de 10 e 17º ao 21º) de cada grupo, ademais do clasificado no terceiro posto (15º grupos de 10 e 16º grupos de 11) con peor coeficiente de entre todos os grupos, descenderán á Terceira División RFEF.

A terceira fase serán os Play Off de Ascenso a Segunda División ( F), que se desenvolverá mediante o sistema de eliminatorias, a partido único. Participarán 16 clubs, isto é, os tres primeiros clasificados, ademais do cuarto con mellor coeficiente de entre os cinco grupos, que disputaron a Fase de Ascenso para Segunda División ( C). Desenvolverase nunha sede única designada pola RFEF, en formato de concentración, e constará de dúas eliminatorias nas que os encontros se determinarán mediante sorteo, enfrontando aos que obtivesen mellor clasificación contra os que a obtivesen peor evitando, ata onde posible for, que se enfronten dous equipos que pertencesen ao mesmo grupo. En caso de empate na prórroga, será equipo gañador aquel que tivese mellor clasificación na segunda fase.

Só poderá haber quenda de penaltis entre equipos que tiveron igual posto clasificatorio. Os catro clubs vencedores da segunda eliminatoria ascenderán a Segunda División e os demais quedarán adscritos á nova Primeira División RFEF na próxima tempada 2021/2022.

 

Terceira División

A competición de Terceira División desenvolverase tamén en tres fases, das cales, a primeira corresponderá á competición regular, a segunda abarcará tres fases específicas (Segunda Fase para Segunda División RFEF, Segunda Fase pola Fase Final para Segunda División RFEF e Segunda Fase pola Permanencia en Terceira División RFEF) e a terceira corresponderá á Fase Final de Eliminatorias a Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF.

A Primeira Fase ou Liga Regular (A e B) configúrase nun total de entre 18 e 22 xornadas, a disputar en cada subgrupo de 10 a 12 equipos denominados cada un deles A e B en cada un dos 18 grupos. Os clubs participantes enfrontaranse a dobre volta mediante o sistema de puntos.

Os clubs que se clasifiquen nos tres primeiros postos dos 36 subgrupos accederán á Segunda Fase para Segunda División RFEF, os clasificados nos postos do cuarto ao sexto accederán á Segunda Fase pola Fase Final para Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF e os clasificados do sétimo ao último lugar accederán á Segunda Fase pola Permanencia en Terceira División RFEF.

Os puntos obtidos, así como os goles, tanto a favor como en contra, arrastraranse á seguinte fase, comezado cada equipo a súa fase específica cos puntos e goles obtidos na Primeira Fase. Nos grupos de 21 e 23 equipos, calcularase o coeficiente, sendo este mesmo o que se arrastre ás fases específicas.

Como en Segunda División “ B”, en Terceira División haberá tamén a continuación tres Segundas Fases específicas. Na Segunda Fase para Segunda División RFEF ( C), nun total de 6 xornadas participarán os clubs clasificados nos tres primeiros postos de cada subgrupo. Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular.

Os dous primeiros clubs clasificados de cada un dos dezaoito grupos ascenderán directamente a Segunda División RFEF e os restantes participarán na Fase Final de Eliminatorias a Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF.

Na Fase polo Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF (D) participarán nun total de 6 xornadas os clubs clasificados do cuarto ao sexto posto de cada subgrupo. Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular.

Os dous primeiros clubs clasificados de cada un dos grupos clasificaranse para disputar a Fase Final de Eliminatorias a Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF. Os clubs restantes participarán na Terceira División RFEF na próxima tempada 2021 / 2022.

Por último, na Fase pola Permanencia en Terceira División RFEF (E) participarán os clubs clasificados do sétimo ao último posto de cada subgrupo nun total de 10 xornadas para os grupos de 21 e 22 e de 12 xornadas para os grupos de 23 e 24. Os equipos que participaron no subgrupo A enfrontaranse, a dobre volta, aos que participaron no subgrupo B non podendo, en ningún caso, enfrontarse aos equipos que participaron no seu mesmo subgrupo da Fase Regular.

Os catro primeiros clubs clasificados de cada unha das 18 táboas clasificatorias obterán a súa permanencia en Terceira División RFEF e os restantes descenderán a Categoría Territorial. Practicándose por tanto 5 descensos nos grupos de 21 equipos, 6 nos grupos de 22 equipos, 7 nos grupos de 23 equipos e 8 nos grupos de 24 equipos.

A tempada en Terceira División acabará coa Fase Final de Ascenso a Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF ( F), que se desenvolverá mediante o sistema de eliminatorias a partido único, exercendo de local o equipo con mellor clasificación. Disputarase unha Fase Final por cada un dos 18 grupos, obtendo o seu ascenso o club vencedor de cada unha das 18 finais. Participan os clasificados nas posicións 3ª, 4ª, 5ª e 6ª dos Grupos C e os clasificados en 1ª e 2ª (7º e 8º) posición dos Grupos D e constará de tres eliminatorias (cuartos de final, semifinais e final).

O vencedor de cada unha das dezaoito finais a disputar ascenderá á Segunda División RFEF, sumándose aos outros dous equipos que ascenderon de forma directa, conformando o total de 54 ascensos, 3 en cada un dos 18 grupos de Terceira División.

-Texto : RFEF

-Foto : piratasdemuxia