MODIFICACIÓNS ECONÓMICAS QUE INTRODUCÍU A RFGF QUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE NA ECONOMÍA DOS CLUBES.

 

MODIFICACIÓNS ECONÓMICAS INTRUDUCIDAS POLA RFGF DURANTE A PRESENTE TEMPADA 2019/2010, MEDIANTE A CIRCULAR Nº 9 E QUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE NA ECONOMÍA DOS CLUBES AFECCIONADOS E DE FÚTBOL BASE:

– – – – – – – – – – – – – –

AMOESTACIÓNS CATEGORÍAS:                              ANTES:     AGORA:    DIFERENCIA:

1ª GALICIA                                                                  00                   3                           3 EUROS

2ª GALICIA                                                                  00                   2                           2     

3ª  GALICIA                                                                 00                   1                           1     

Xuvenís, Cadetes e Infantís                                      00                   1                           1  

Adestradores, Directivos, Auxiliares etc.               00                   0                           0    

– – – – – – – – – – – – –

SANCIÓNS COMITÉ, CATEGORÍAS:

1ª GALICIA                                                                    5                6                     1 EUROS

2ª GALICIA                                                                    4                5                     1   

3ª GALICIA                                                                    3                4                     1    

Xuvenís, Cadetes e Infantís                                        2                3                     1    

Adestradores, Directivos, Auxiliares etc.                 7                10                   3    

– – – – – – – – – – – – – –

COTAS DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPACIÓN DOS CLUBES NAS COMPETICIÓNS:

1ª GALICIA                                                                    90              150                 60 EUROS

2ª GALICIA                                                                    60              100                 40 

3ª GALICIA                                                                    30              50                  20  

CATEGORIAS BASE                                                    25              50                  25 

– – – – – – – – – – – – – –

COTAS POLA XESTIÓN DE LICENZAS FEDERATIVAS (FICHAS):

1ª, 2ª e 3ª GALICIA                                                        3               4                     1  EUROS

Xuvenís,                                                                         2               3                     1    

Cadetes e Infantís                                                         1               2                     1    

Adestradores e Delegados                                           3               5                     2     

    

Tamén se incrementan ás cotas por incomparecencias e retiradas da competición en cantidades que oscilan entre os 1.350 Euros e 600, segundo a categoría. Igualmente se incrementan as contías por reclamacións ou recursos, (50 e 100 Euros).

    Moi importante

Por primeira vez na historia do fútbol en Galicia, os clubes terán que liquidar ás débedas que teñan coa RFGF (Amoestacións, Sancións, Xestión de fichas, Seguros etc.) en dúas veces, (antes sempre a final da tempada) pois agora, unha a 31-12 de cada tempada (ANTES DO 31 -01) e outra ao final da tempada.

ESTAS CANTIDADES SON INDEPENDENTES DAS COTAS DA MUTUALIDADE, QUE TAMÉN AUMENTARON ESTA TEMPADA.

-Autor do estudo : Luis Porto, (Historiador do fútbol da costa)

-Webmaster de : https://scd-malpica.blogspot.com/

++++

Informarche de que se nos estás seguindo polo móbil, que para ordenadores temos outro formato moito completo ca o que che pode ofrecer un móbil polas súas dimensións de pantalla.

Tamén informar que trocamos de email: admin@piratasdemuxia.es