MANIFESTACIÓNS POST-ENCONTRO : IDIAKEZ, LUCAS E VILLARES.