ESCOLMA DE FOTOS DO “MERCADO DAS RUTAS DO MAR” DE MUXÍA, (3ª Entrega)