CONSTITUIDO O COMITÉ GALEGO DE XUSTIZA DEPORTIVA QUE PRESIDIRÁ Mª DOLORES RODRÍGUEZ, PRIMEIRA MULLER NESTE POSTO CUN GRUPO CON MAIORÍA DE MULLERES..

Constituido o novo equipo do Comité Galego de Xustiza Deportiva que impulsará a súa sección arbitral para ampliar a mediación nos conflitos deportivos.

Lete Lasa destaca que María Dolores Rodríguez é a primeira muller á fronte do Comité e, grazas aos nomeamentos das letradas Beatriz Seijo e Carmen López, o foro conta con maior presenza feminina.

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu hoxe á constitución do novo Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) que vén de renovar parcialmente o seu equipo, destacando o nomeamento da avogada viguesa María Dolores Rodríguez como nova presidenta do Comité en substitución de Miguel Juane. María Dolores Rodríguez desempeñouse como vogal do CGXD durante os últimos oito anos polo que á súa formación xurídica engádese un amplo coñecemento do deporte e do dereito deportivo. O CGXD non renovaba a súa formación desde 2016.

Lete Lasa destacou que María Dolores Rodríguez é a primeira muller á fronte do Comité. Ademais, grazas aos nomeamentos das letradas Beatriz Seijo e Carmen López, o foro do CGXD conta con maior presenza feminina, o que valorou como “unha excelente nova xa que os órganos decisorios deben de velar pola igualdade efectiva entre homes e mulleres”. Os outros membros do Comité son os catedráticos de dereito civil, Anxo Rebolledo Varela e Domingo Belo Janeiro.

Lete Lasa subliñou o bo facer do CGXD nestes últimos catro anos nos que resolveu máis de 350 expedientes destacando un total de 176 no ano 2018, ano electoral nas federacións galegas. Tras agradecer o traballo e o constante esforzo do presidente saínte “por un deporte galego limpo e ordenado”, animou á presidenta entrante nesta nova etapa. O secretario xeral apuntou tamén que, neste novo mandato o CGXD impulsará a súa sección arbitral para a solución extraxudicial de conflitos de carácter privado que se susciten con respecto á actividade deportiva e que non se atopen incluídas no ámbito das potestades delegadas públicas, co obxecto de mediar en conflitos de carácter deportivo dos que non ten coñecemento o Comité.

CGXD

O Comité Galego de Xustiza Deportiva é o órgano administrativo superior da xurisdición deportiva no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Está adscrito á Secretaría Xeral para o Deporte e actúa con total independencia funcional de leste.

Correspóndelle ao Comité, entre outras funcións, a revisión das sancións disciplinarias deportivas impostas polas federacións a clubs e deportistas no ámbito das competicións e actividades federadas, velar pola pureza e limpeza das competicións, controlar os procesos electorais das federacións deportivas de Galicia, o control administrativo respecto das funcións públicas encomendadas ás federacións e a tramitación de expedientes sancionadores deportivos pola comisión das infraccións definidas na lei do deporte de Galicia.

-Foto e Texto : Deporte Galego/Xunta de Galicia