COMUNICADO DO 5 CORUÑA SOBRE O INICIO DOS ADESTRAMENTOS.