COMUNICADO DA FEDERACIÓN DE PEÑAS DO RC DEPORTIVO O DEPORTIVISMO :