AS NOVAS REGRAS DE XOGO PARA A TEMPADA 2019/20 NO FÚTBOL FEDERADO

 

Dende a RFGF infórmannos polo miúdo cales serán a novas regras do xogo para a tempada 2019/20 para todo o fútbol federado afeccionado e profesional.

O Comité Técnico de Árbitros da RFEF achega a Circular número 4 sobre “Conclusións dos Seminarios Arbitrais de Formación Pre-Tempada 2019/20”, tras ser presentada durante a semana pasada aos clubs de Primeira e Segunda División, así como posta ao dispor de todos os clubs de Segunda División B. Ademais foi presentada nun seminario de formación aos medios de comunicación o pasado martes 13 de agosto. Unha vez difundida a todos os interesados, a continuación divúlgase publicamente para que un resumo do máis significativo do tratado polos nosos árbitros sexa coñecido por todos de forma transparente.

Esta circular ten como obxectivo informar sobre os criterios e instrucións dadas nos Seminarios de Pre-Tempada para os Árbitros e Árbitros Asistentes de Primeira e Segunda División, Árbitros de 2ª División B e Árbitras e Árbitras Asistentes de Primeira División, celebradas durante os meses de xullo e agosto de 2019. 

MODIFICACIÓNS DAS REGRAS DE XOGO 2019/20 

Achégase como anexo a este documento o texto de IFAB (International Football Association Board) onde se recollen as modificacións ás Regras de Xogo para a presente tempada. 

A modo enunciativo, refírense fundamentalmente a: 

– A introdución de tarxetas amarelas e vermellas por condutas inapropiadas por parte dos funcionarios e técnicos do equipo.

– Un xogador substituído abandona o terreo de xogo polo punto máis próximo á liña de terreo de xogo. 

– Nun saque de meta e un tiro libre para o equipo defensor na súa propia área penal, o balón está en xogo tan pronto como se executa o tiro e pódese xogar antes de abandonar a área de penalti. 

– Unha redacción máis clara para a infracción de “man”. Inclúese máis adiante neste mesmo documento unha explicación máis detallada. 

– Os xogadores do equipo atacante deben estar polo menos a 1 metro de distancia da ‘barreira’ defensiva. 

– O gardameta só ten que ter un pé na liña de gol nun tiro penal. 

– Novo procedemento de balón a terra, sen disputa entre xogadores (resto a 4 metros). 

– Nova continuación do xogo con balón a terra se o balón golpea a un membro do equipo arbitral no terreo de xogo e entra na portería, cambia a posesión do balón ou comeza un ataque prometedor.

MANS 

Cometerá infracción o xogador que: 

– Toque o balón de maneira voluntaria coa man ou o brazo. 

– Marque gol na portería adversaria directamente coa man ou o brazo -mesmo se a acción prodúcese de forma accidental-, incluído o gardameta. 

– Recupere a posesión do balón despois de que este tóquelle na man ou o brazo, para logo: ou marcar gol na portería adversaria ou xerar unha ocasión de gol.

Por norma xeral, cometerá infracción o xogador que toque o balón coa man ou o brazo cando: 

– A man ou o brazo posiciónanse de maneira antinatural e conseguen que o corpo ocupe máis espazo; mesmo no caso de que o balón toque na man ou o brazo do xogador tras rebotar na cabeza, o corpo ou o pé do devandito xogador ou doutro que estivese situado preto do primeiro. 

– A man ou o brazo sitúanse por encima da altura do ombreiro ou máis aló deste, a menos que se xogue primeiramente o balón, e logo toque neste na man ou o brazo. 

Excepto nas infraccións mencionadas, por regra xeral non se considerará infracción se o balón toca a man ou o brazo: 

– Se provén directamente da cabeza ou o corpo (incluído o pé) do propio xogador; o xogador xoga o balón intencionadamente e golpéalle ao seu propio brazo/man. 

– Se provén directamente da cabeza ou o corpo (incluído o pé) doutro xogador; balón que chega inesperadamente de rebote, a condición de que non estea en posición antinatural ocupando un espazo. 

– Se a man ou o brazo están preto do corpo e non se atopan nunha posición antinatural coa que se consiga ocupar máis espazo.

– Se o xogador cae e a man ou o brazo quedan entre o corpo e o punto de apoio no chan, pero non afastadas do corpo cara a un lado ou en vertical. 

En canto á sanción disciplinaria a aplicar nas xogadas de mans, non houbo ningún cambio en relación a tempadas anteriores, é dicir, serán amoestadas as accións cometidas coas mans ou brazos, sempre que: 

– O xogador toca o balón coa man para interferir nun ataque prometedor ou detelo. 

– Toca o balón coa man nun intento de marcar un gol (independentemente de que o consiga ou non) ou nun intento de evitar un gol sen conseguilo. 

ENTRADAS E DISPUTAS (TACKLES) 

Neste grupo de accións, debemos diferenciar: 

a) IMPRUDENCIA: Sen sanción disciplinaria por si mesmas. 

b) TEMERIDADE: Accións que levan aparelladas a amoestación. 

c) USO DE FORZA EXCESIVA: Accións merecedoras de expulsión. 

Visualizáronse, do mesmo xeito que noutros apartados, numerosas xogadas da tempada pasada e púxose especial énfase nas entradas realizadas por detrás ou sobre zonas de alto risco de lesión (tendón de aquiles, xemelgo, morna,…) xa que poñen claramente en perigo a integridade física do xogador que as recibe. Os árbitros deben protexer a integridade física dos xogadores e sancionar este tipo de accións coa correspondente tarxeta vermella. 

Do mesmo xeito, insístese que no caso de que o árbitro no terreo de xogo cometa un erro claro e manifesto na identificación destas accións, o VAR debe intervir para recomendar ao árbitro a revisión no monitor. 

Considéranse de menor risco as accións onde un xogador “pisa” no pé a outro xogador na disputa do balón. Nestas ocasións, considérase que as accións son temerarias e que a amoestación é a decisión disciplinaria correcta. 

FÓRA DE XOGO 

Durante os seminarios fíxose fincapé en varios aspectos relacionados co fóra de xogo chegando ás seguintes conclusións: 

– ATRASAR A BANDEIRA

Nos partidos nos que se dispoña de axuda por vídeo (VAR), o asistente (nalgúns casos) debe atrasar a bandeira e sancionar despois a infracción para darlle opción ao VAR a revisar a xogada. 

En accións próximas a gol (“about to score”), situacións de ataque moi claras, nas que un xogador estea a piques de marcar un gol ou teña un camiño despexado na área de penal ou cara á área de penal do equipo opoñente: 

• Débese atrasar a bandeira en todos os casos e sancionar o fóra de xogo cando a situación finalizou (gol, saque de esquina, de meta, falta, penalti, etc). 

• O árbitro debe atrasar o chifre. 

INTERFERENCIA NO ADVERSARIO 

Obstruir o CAMPO VISUAL do adversario: 

– Como norma xeral, cando o xogador en posición atópase situado na área de meta e na traxectoria do balón, sancionarase o fóra de xogo. 

– Valorarase a distancia e a claridade do movemento. 

DISPUTAR o balón a un adversario: 

– Valorarase se hai distancia/proximidade suficiente ao disputar o balón. 

– Se o xogador fai un movemento con intención de disputar o balón. 

VAR 

As Regras de Xogo continúan establecendo como principio básico que o VAR só pode intervir en caso que o árbitro cometa un erro claro, obvio e manifesto nunha situación decisiva do partido (goles, tarxetas vermellas directas, penaltis e confusión de identidade). 

Lémbrase que o VAR nunca pode recomendar unha revisión en xogadas “grises” ou discutibles, nin buscar a mellor decisión de cada incidente. O árbitro debe arbitrar coma se non existise o VAR e tomar as decisións en base ao seu xuízo no terreo de xogo. Unha vez ocorrido calquera incidente revisable, o VAR chequeará a acción e intervirá só en caso de erro claro, obvio e manifesto. 

Por último, o árbitro tomará a decisión final. O árbitro, unha vez advertido polo VAR dun posible erro claro e manifesto, irá ver persoalmente a acción no monitor do terreo de xogo, en toda situación subxectiva ou interpretable:

– Accións de penalti (sancionado ou non) 

– Falta previa a un gol. 

– Fóra de xogo previo a un gol, penalti ou ocasión manifesta de gol, se se debe a unha acción de interferencia no adversario. 

– Posible tarxeta vermella directa non mostrada ou mostrada erroneamente. 

O árbitro poderá seguir a recomendación do VAR sen ir revisar o monitor en caso de erro claro e manifesto en accións xeográficas ou factuales onde non hai ningunha posible interpretación do árbitro: 

– Fóra de xogo previo a gol, penalti ou acción de oportunidade manifesta de gol, que non sexa por interferencia nun adversario, senón simplemente “de posición”. 

– Falta fóra da área que realmente era dentro (penalti). 

– Penalti que realmente era falta fóra da área (tiro libre directo). 

– Balón fóra do terreo de xogo previo a un gol, penalti ou acción de oportunidade manifesta de gol. 

Nin os xogadores, nin os técnicos poden pedir ao árbitro a revisión dunha xogada, senón que o árbitro só pode ir ao monitor de revisión cando o VAR advírtelle dun posible erro claro, obvio e manifesto. A pasada tempada producíronse varias amoestacións de xogadores e ata expulsións dalgún técnico protestando unha acción que minutos máis tarde foi revertida grazas á axuda do VAR. 

Faise fincapé en tentar transmitir a todos os que interveñen no partido que non protesten, que non fagan xestos insistentes de TV solicitando unha revisión, nin presionen aos árbitros durante o recoñecemento do VAR. Lembrouse aos árbitros que actúen con maior firmeza tomando as medidas disciplinarias correspondentes cara aos xogadores que penetren na área de revisión, rodeen ao árbitro ou fagan xestos insistentes pedindo a revisión dunha acción.

++++

Informarche de que se nos estás seguindo polo móbil, que para ordenadores temos outro formato moito completo ca o que che pode ofrecer un móbil polas súas dimensións de pantalla.

Tamén informar que trocamos de email: admin@piratasdemuxia.es