A RFEF INDICA AOS CLUBS O PROCEDEMENTO PARA REALIZAR OS TEST PARA OS “PLAY-OFF” QUE SERÁN DE BALDE.

Test rápido PCR.

 

Os test, que serán gratuítos para os clubs, faranse na Mutualidade de Futbolistas os días previos
ao primeiro adestramento en grupo e ao primeiro partido.

Para os efectos de poder realizar o primeiro comunícase a todos os clubs teñen dispoñibles os
test a partir da próxima semana nas sedes da Mutualidade máis próximas á súa localidade

A Real Federación Española de Fútbol comunicou este venres aos clubs que participarán nos playoff
de competicións non profesionais que se disputarán este verán o procedemento para realizar os
test de COVID-19. Os test serológicos ( Ig G e Ig M) realizaranse os días previos ao primeiro
adestramento en grupo e ao primeiro partido de cada club. Para iso, a RFEF chegou a un acordo coa
Mutualidad de Futbolistas Españois MUPRESFE para que, se as Autoridades Sanitarias ou Deportivas
non o prohibisen ou desaconsellasen, póidanse realizar o correspondentes test nas sedes propias
ou concertadas da Mutualidade de forma gratuíta para todos os membros dos equipos con licenza
federativa.

Como explica a Circular 73, publicada hoxe, o día previo ao comezo dos adestramentos medios con
grupo, os xogadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas e resto do persoal do equipo, deberían
realizar un cuestionario de saúde, acerca de se presentan síntomas relacionados co COVID 19 e, se
as Autoridades Sanitarias ou Deportivas non o prohibisen ou desaconsellasen, deberían realizar un
primeiro test (preferentemente entre o 1 e o 5 de xuño).

Así mesmo, o día antes do primeiro partido oficial que deba disputar cada un dos equipos e coa
finalidade de prover as máximas condicións de saúde posible para todos os participantes na
competición, tanto os xogadores como os membros do staff con licenza federativa deberían pasar,
se as Autoridades Sanitarias ou Deportivas non o prohibisen ou desaconsellasen, un segundo test.
Para os efectos de poder realizar o primeiro dos test, é dicir, o correspondente ao comezo dos
adestramentos medios con grupo, comunícase a todos os clubs con dereito a participar nas fases de
ascenso que teñen dispoñibles os test, a partir da próxima semana (semana do 1 ao 5 de xuño) nas
sedes territoriais da Mutualidade máis próximas á súa localidade, para facilitar o inicio dos
adestramentos grupais.

A RFEF entende ou recomenda que aqueles clubs que polas circunstancias que sexan vaian iniciar
os adestramentos grupais máis adiante, esperen á realización dos test ao momento previo ao
comezo dos adestramentos grupais. A Mutualidade poderalles realizar os test no momento en que
vaian iniciar devanditos adestramentos grupais.

Os resultados dos test daranse a coñecer de forma totalmente confidencial ao responsable do
Departamento Médico da RFEF e ao responsable designado para estes efectos polo club cando sexa
un resultado positivo para que o club poida proceder segundo corresponda normativamente e en
organización interna.

 

-Foto e Texto : piratasdemuxia.esAgencia SINC/RFEF/Gabinete Comunicación RFGF

++++

Informarche de que se nos estás seguindo polo móbil, que para ordenadores temos outro formato moito completo ca o que che pode ofrecer un móbil polas súas dimensións de pantalla.

Tamén informar que trocamos de email: admin@piratasdemuxia.es

Contrata a tua publicidade connosco e chegarás cada día a milleiros de persoas.